Üdvözöljük a

Gyakran Ismételt Kérdések

honlapján!

-

Gyakran Ismételt Kérdések

2012. február 14.

Cégünknek számos telephelye és fióktelepe van országszerte. Most minden megyei kamaránál regisztrálnunk kell? Lehet ezt egy helyen intézni? 
A vállalkozásoknak CSAK SZÉKHELYÜK SZERINTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁBAN kell regisztrálniuk egyszer. A regisztrációs pótlapon viszont fel kell tüntetni a fióktelepeket és telephelyeket. 

 

 

Már regisztráltam a kötelező építőipari regisztrációba a kamaránál tavaly. Most megint kell? 
Igen, mert más-más jogszabályról van szó, más-más céllal. Kamaránk nem emelheti át az építőipari nyilvántartásból automatikusan az adatokat a kamarai regisztrációba, továbbá a kamarai nyilvántartás az építőiparihoz képest más adatokat is tartalmaz. A kamara szeretné már évek óta elérni, hogy az állami (és most már a kamarai) nyilvántartásokat racionalizálják, egységesítsék, legyen egy ablakos rendszer, minél kevesebben szerencséltessék adatkéréssel a vállalkozásokat. Most is küzdünk ezért. Az eredményig viszont marad a kölcsönös többlet adminisztráció egyelőre. 

 

  

Hogyan fizethetek, ha nincs bankszámlája a vállalkozásomnak? 
A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is. Amennyiben a vállalkozás számára a készpénzes vagy átutalásos megoldás nem megfelelő, akkor a Magyar Posta hálózatán keresztül belföldi postautalványon is fizethet (közlemény rovatban ilyenkor is közölni kell a vállalkozás adószámát és kamarai hozzájárulási díjat fizetnek, ennek díja (495 Ft) azonban a befizetőt terheli.


"Sárga csekkes" befizetésre jelenleg nincs lehetőség.
 

 

Kik a kivételek a vállalkozások kötelező regisztrációja alól?
Nem kötelező a regisztráció az alábbiak szerint: 

A kamarai nyilvántartásba vételre és a kamarai hozzájárulás fizetésére a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény szerinti gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek (8/A.§ (1) bekezdés). 

  •  Kivétel ez alól a főtevékenységként mezőgazdasági, erdőgazdasági és halászati tevékenységet folytatók.
  • További kivétel az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alábbi 2.§ (2) bekezdése alapján áll fenn: 

„(2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni 
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre, 
b) a magán-állatorvosi tevékenységre, 
c) az ügyvédi tevékenységre, 
d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre, 
e) a közjegyzői tevékenységre, 
f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.”


 
 

A szellemi szabadfoglalkozásúaknak kell-e regisztrálni? 

Nem, ők nem esnek a törvény hatálya alá.

  


Klaszterek számára is kötelező a regisztráció?   

Klaszter, mint szervezet számára nem kötelező a regisztráció, hiszen nem jogi személy. Azonban ha a klaszter menedzsment szervezet gazdasági társaságként működik, akkor számára kötelező a regisztráció.


 

Nem tudom, hogy egyesületnek és alapítványnak is regisztrálnia kell?  

Sem egyesületnek, sem alapítványnak nem kell regisztrálnia, mert nem egyéni vagy társas vállalkozási kategóriák.

 

 

A takarékszövetkezetnek is regisztrálnia kell? 

Igen, a szövetkezeteknek is székhely szerint. Ez alól kivétel a lakásszövetkezet, vagy pl. a termelő szövetkezet az agráriumban. 
 

 

Ha egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét, akkor van-e regisztrációs kötelezettsége?  

Ha az egyéni vállalkozó 2012. január 1-én már szüneteltette a tevékenységét, akkor a regisztrációs kötelezettsége az újbóli tevékenységmegkezdést követő 5 napon belül keletkezik. Ha 2012. január 1-ét követően kezdi meg a szüneteltetést, akkor már 2012. évre vonatkozóan van regisztrációs kötelezettsége, amely szüneteltetés, ha áthúzódik 2013-ra, vagy későbbre, akkor értelemszerűen, az újbóli tevékenységkezdést követően 5 napon belül kell regisztrálnia.

 

Milyen következményei vannak a kamarai hozzájárulás meg nem fizetésének?   

Amennyiben a vállalkozás nem teljesíti határidőre a regisztrációs kötelezettséget, a kamara felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt.  A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése esetén, azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

 

 

Az egészségügyi vállalkozásoknak kell regisztrálni? 

A törvény szövege egyértelmű: minden egyéni és társas vállalkozásnak regisztrálnia kell a kereskedelmi és iparkamarában. Ez egyben azt jelenti, az összes (kötelező tagságú) hivatásrendi kamara (orvosi, gyógyszerész, mérnök, építész, igazságügyi szakértő, vagyonvédelmi, stb.) tagjai, amennyiben egyéni vállalkozóként vagy bármilyen társas vállalkozásként folytatják az adott hivatást, regisztrálniuk kell. Tehát ha egy orvos pl. egy Bt. vagy Kft. keretében is végez orvosi tevékenységet, akkor a cég már Gazdálkodó Szervezetnek minősül, így kötelező a regisztráció. (Megjegyzés: a fent említett szervezet az orvosi tevékenységen túl végezhet más pl. kereskedelmi tevékenységet is.). A félreértést az a  magyar szabályozás okozza, amely az európaitól különbözve nemcsak a (képzettségük okán) természetes személyek hivatásrendi tagságát írja elő, hanem lehetővé teszi az adott területen működő vállalkozás tagságát is a hivatásrendi kamarában.  

Példa: Gyógyszerész Kft-nek (Gyógyszerész kamara tagja) regisztrálnia kell nálunk. A gyógyszerész Kft gyógyszerész alkalmazottainak, és gyógyszerész tulajdonosának nem. De ha a gyógyszerész egyéni vállalkozó, akkor igen. Ez alól testületileg az ügyvédek azért kivételek, mert az ügyvédi iroda se nem egyéni se nem társas vállalkozás.