Üdvözöljük a

Gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációja

honlapján!

-

Gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációja

Tájékoztató

a

gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról

és a

kamarai hozzájárulás megfizetéséről

 

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

 

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

 

-          kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

-          a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni

           (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),

-          a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat  (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

 

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

A bejelentés módja a Hajdú-Bihar megyei

Kereskedelmi és Iparkamaránál

 

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. február 2. hete) a vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál az alábbi helyszíneken lehet a gazdálkodó szervezetet regisztrálni:

 

Irodai munkatárs

Cím

Telefon

Nyitva tartás

 

Ábrókné Vámos Erika

 

Takács Anikó

4025 Debrecen

Petőfi tér 10.

   

52/500-730

 

 

52/500-710

Hétfő –Csüt.: 9.00-12.00

13.00-15.00

Péntek: 9.00-12.00

Szabó Andrea   Ildikó

4100 Berettyóújfalu

Kossuth. u. 25.

54/404-261

20/265-5989

Hétfő –Csüt.: 9.00-12.00

13.00-15.00

Péntek: 9.00-12.00

Kolozs Gabriella

4220 Hajdúböszörmény

Árpád u. 47.

52/280-089

Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 9.00-13.00

Csütörtök: 9.00-14.00

Papp Mónika

4080

Hajdúnánás

Kossuth u. 3.

52/351-785

Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 9.00-13.00

Csütörtök: 9.00-14.00

Váczi Gáborné

4200

Hajdúszoboszló Hősök tere 3/c

52/270-832

Hétfő –Csüt.: 9.00-12.00

13.00-15.00

Péntek: 9.00-12.00

Baranyainé Balog Judit

4150

Püspökladány

Bocskai. u. 16.

 

54/450-356

06-20-268-2445

Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00-14.00

Kedd, Csütörtök: 10.00-16.00

 

Az adatlap elektronikus, online verziója lehetővé fogja tenni a gyors, számítógéppel történő kitöltést.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Az adatlap kitöltését a kitöltési útmutató segíti.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara az MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-34611849-49020102  számú bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is, sajnos „sárga postai csekken” a hozzájárulásokat nem áll módunkban fogadni.

 

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

 

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, az az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

 

Amennyiben további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot telefonon vagy elektronikus levélben a területileg illetékes iparkamarával.

 

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.